APL – arbetsplatsförlagt lärande

Yrkesplugget har ett nära samarbete med de olika branscherna som hör till respektive program. APL – arbetsplatsförlagt lärande möjliggör för eleverna en rejäl förankring i yrket. Skolan har regelbundna yrkesråd för att säkerställa att utbildningen överensstämmer med de branschspecifika kraven.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en naturlig och viktig del av utbildningen. Eleverna har där chans att ytterligare förbättra det tekniska utförandet inom sitt yrke. Det är också bra för eleverna att ha en nära kontakt med arbetslivet och förstå den miljö och omgivning de kommer att arbeta i. Yrkesplugget genomför, som ett led att säkerställa kvalitén, handledarutbildning för elevernas handledare på deras APL.

All APL-tid dokumenteras i elevernas tidböcker. Handledare och elev redovisar, veckovis, antal timmar och moment. Var 6-8:e vecka görs, tillsammans med yrkeslärare, handledare och elev, en utvärdering av elevens arbete i förhållande till målen.

Tipsa oss på Yrkesplugget!

Vi gillar att få tips om hur vi kan utveckla vår verksamhet men också om sådant som är bra och fungerar.

Fyll i nedan uppgifter, ett svar kommer till dig inom kort!

Tack för ditt engagemang!