Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning är ett alternativt sätt att gå en yrkesutbildning. Du lär dig då ett yrke ute på en arbetsplats istället för i en skollokal. Minst 70% av utbildningen sker ute i yrkeslivet. Alla lärlingsutbildningar börjar dock med en teoretisk orienteringskurs på ca 4 veckor.

Samarbete arbetsplats – skola

Skolan och arbetsplatsen samarbetar genom din handledare på arbetsplatsen och din yrkeslärare i skolan. Tillsammans gör ni upp en studieplan som ni regelbundet följer upp.

Beroende på vilket yrke du utbildar dig i och även hur mycket förkunskap du har, varierar längden på utbildningen mellan en och fyra terminer.

Lärlingsutbildning för vuxna riktar sig framförallt till dig som inte har slutbetyg från gymnasiet. Men i mån av plats kan även andra komma i fråga. Kontakta oss på Yrkesplugget så kan vi svara på hur det ser ut med just våra lärlingsplatser.

Det är mer lagar och regler i Sverige – vilket är bra. Då kan man gå vidare.
– Ahmed Majeed, plattsättare på vuxenutbildningen.

Tipsa oss på Yrkesplugget!

Vi gillar att få tips om hur vi kan utveckla vår verksamhet men också om sådant som är bra och fungerar.

Fyll i nedan uppgifter, ett svar kommer till dig inom kort!

Tack för ditt engagemang!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.