Godshantering, lager och terminal – lärling

Som lager- och terminalarbetare jobbar du med lager och logistik på företag eller i större godsterminaler.

Lager och terminalarbetare tar emot varor och kontrollerar att det är rätt produkt och antal när de anländer, samt packar och lastar gods som ska distribueras vidare. I terminalerna lossas godset snabbt för att effektivt distribueras vidare. I lagret plockas godset in i rätt fack och levereras in i lagersystemet. Som terminalarbetare och lagerarbetare behöver du vara serviceinriktad och ha bra ordningssinne. Stora delar av utbildningen sker ute på en arbetsplats.
På arbetsplatsen finns en utbildad handledare som leder dig genom utbildningen. Du kommer att ha vissa moment inne på skolan. Läraren besöker dig regelbundet och följer upp din utbildning. Personal inom godshantering, lager och terminal är ett bristyrke. Utbildningen ger dig möjlighet att ta truckkort och gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

INOM KORT MEDDELAS NÄR KURSEN STARTAR OCH ANSÖKNINGSTIDER!

Kursen heter: ”Godshantering, lager och terminal – lärling”

Utbildningsplats: Yrkesplugget Uppsala, Hansellisgatan 21.

Kurslängd: 37 veckor

Studiestödspoäng: 750

Förkunskaper: Godkänd i svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Denna utbildning riktar sig till dig i Uppsala län.

Ansökan och mer info klicka här  Skriv: ”Godshantering lager och terminal lärling” i sökfältet så kommer utbildningen upp!

Du som är folkbokförd i annan kommun och vill läsa kurser på Yrkesplugget i Uppsala kommun klicka här!

Innehåll och kurser

Utbildning:Godshantering, lager och terminal – lärling, Y GOD L
Utbildningsperiod:
Ansökan stänger: 
Kurstyp: Yrkesutbildning
Studiestödspoäng: 750
Förkunskaper: Godkänd i svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.
Övrigt: Utbildningen blandar teori och praktik och har APL

Maskinell godshantering GODMAL0 - 200 p
Lastbärare GODLAS0 - 200 p
Hantering av varor och gods GODHAT0 - 200 p
Service och bemötande 1 SEVSEV01 - 100 p
Orienteringskurser gymnasial - Intro olika kunskapsområden KGYORI11C - 50 p
Totalt 750 p

Tipsa oss på Yrkesplugget!

Vi gillar att få tips om hur vi kan utveckla vår verksamhet men också om sådant som är bra och fungerar.

Fyll i nedan uppgifter, ett svar kommer till dig inom kort!

Tack för ditt engagemang!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.