Godshantering lager och terminal med SFI/SVA grund – Uppsala

Som lager- och terminalarbetare jobbar du med lager och logistik på företag eller i större godsterminaler.

Lager och terminalarbetare tar emot varor och kontrollerar att det är rätt produkt och antal när de anländer, samt packar och lastar gods som ska distribueras vidare. I terminalerna lossas godset snabbt för att effektivt distribueras vidare. I lagret plockas godset in i rätt fack och levereras in i lagersystemet. Som terminalarbetare och lagerarbetare behöver du vara serviceinriktad och ha bra ordningssinne. Parallellt med dina yrkeskurser kommer du även att studera SFI D och/eller svenska som andraspråk beroende på vilken nivå du ligger på.

Man kan inte söka studiemedel från CSN för SFI studier.

Kursen heter: ”Godshantering lager och terminal med SFI/SVA grund”

Utbildningsplats: Yrkesplugget Uppsala, Hansellisgatan 21.

Kurslängd: 35 veckor

Förkunskaper: Godkänd i SFI kurs C eller motsvarande kunskap.

Denna utbildning riktar sig till dig i Uppsala län.

Ansökan och mer info klicka här  Skriv: ”Godshantering lager och terminal med SFI/SVA grund” i sökfältet så kommer utbildningen upp!

Du som är folkbokförd i annan kommun och vill läsa kurser på Yrkesplugget i Uppsala kommun klicka här!

OBS! Utbildningen  är på heltid.

Innehåll och kurser

Utbildning: Godshantering lager och terminal med SFI/Svenska som andraspråk grund, Y GODSV
Utbildningsperiod:
Ansökan stänger: 
Kurstyp: Yrkesutbildning
Studiestödspoäng: 600
Förkunskaper: Godkänd i SFI kurs C eller motsvarande kunskaper.
Övrigt: Utbildningen blandar teori och praktik och har APL

Maskinell godshantering GODMAL0, 200 p
Lastbärare GODLAS0, 200 p
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 2 GRNSVAB, 200 p
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 3 GRNSVAC, 200 p
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 GRNSVAD, 200 p
Hantering av varor och gods GODHAT0, 200 p
Servicekunskap FÖSSEV0, 100 p
Totalt 1300 poäng p

Tipsa oss på Yrkesplugget!

Vi gillar att få tips om hur vi kan utveckla vår verksamhet men också om sådant som är bra och fungerar.

Fyll i nedan uppgifter, ett svar kommer till dig inom kort!

Tack för ditt engagemang!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.