Yrkesplugget AB

Yrkesplugget startades 2006 av Annelee Bergstrand och Kjell-Ove Moss. Tillsammans har de en mångsidig kompetens och har arbetat med yrkesutbildning i över 20 år. 2010 startades skolan i Uppsala.

Yrkesplugget i Sverige AB har som främsta mål en god ekonomi. Verksamhetens eventuella överskott återinvesteras i bolaget för att bibehålla en bra och jämn kvalité på undervisning och lokaler. Skolan satsar på hög personaltäthet och individuella lösningar för sina elever, vilket är ekonomiskt krävande. Trots det är företagets ekonomi stabil och en eventuell lågkonjunktur möter man med tillförsikt. Den goda ekonomin är ett resultat av effektiv resursanvändning. Men också att både personal och elever använder skolans resurser på ett konstruktivt och bra sätt.

Skolans ledning har ett starkt engagemang inom skolutveckling och driver flera projekt inom området. Man tar även emot elever som inte har behörighet till de nationella gymnasieprogrammen.

Yrkesplugget är en skola med god kvalitet och bra resultat.

Personalomsättningen och sjukfrånvaron är låg och utvärderingar visar att både elever och personal trivs vilket är ett gott tecken på en bra fungerande skola.

Yrkespluggets personal har tillsammans arbetat fram gemensamma kärnvärden och kvalitetsmål. De skall genomsyra hela verksamheten och vara ett stöd i vårt dagliga arbete.

Våra kärnvärden:

• Elevfokuserade
• Kompetenta
• Nytänkande
• Lösningsinriktade
• Branschfokuserade
• Mångfald

Tipsa oss på Yrkesplugget!

Vi gillar att få tips om hur vi kan utveckla vår verksamhet men också om sådant som är bra och fungerar.

Fyll i nedan uppgifter, ett svar kommer till dig inom kort!

Tack för ditt engagemang!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.